Anunturi imobiliare pe agentii, oferte imobiliare private, vanzari, inchirieri, case, terenuri, spatii comerciale

           
  RO | EN | FR | DE | IT | ES Login  
  Home    |    About Romania    |    Contact  
 

 

Real estate advertisement
Agency offers (243960)
Privates offers (239759)
Real estate agencies (4726)
Oferta RO-IMOBILE
PUBLICITATE
Pachet GOLD
Pachet BUSINESS
Pachet START
Login

                 ID
   Password

Useful Links
FINANCING (27)
INSURANCES (37)
REAL ESTATE ADVISERS (127)
CONSTRUCTIONS (106)
ARRANGEMENTS (62)
ARHITECTURE (47)
LAWYERS (132)
NOTARY OFFICES (170)
Recomended Links
CUGETLIBER.RO
ORADEA.NET
Anunturi AZ
Useful Informations
REAL ESTATE NEWS
REAL ESTATE DICTIONARY
Different tips of contracts
REAL ESTATE LEGISLATION
Taxes and levies for proprieties
Calculator for notaries taxes
Rate of exchange
1 USD = 3.9394 RON
1 EUR = 4.6387 RON

EXCHANGE CONVERTOR

 


- -
Different tips of contracts
Pagina : 1

CONTRACT DE SCHIMB

CONTRACT DE SCHIMB Încheiat astãzi .............. la .................................. I. PÃRTILE CONTRACTANTE 1.1. .............................................................................., domiciliat în ................................................, str. ..................................., nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........ sector/judeþ .............................., nãscut la data de (ziua, luna, anul) ....
9 Nov 2006
CONTRACT DE INTERMEDIERE PENTRU INCHIRIERE

CONTRACT DE INTERMEDIERE PENTRU INCHIRIERE (pentru locatar) Nr. __________ din ____/____/______ Intervenit intre: A. Dl./dna. _______________________________ in calitate de _____________ angajat la SC _____________ SRL, cu sediul in _____________, reprezentata legal prin ________________________ avand functia de ________________, si, B. Dl./dna. _______________________________ cu domiciliul in __________, str. ______________, nr. ____, bl. ____, ap. ____, posesor al B.I...
9 Nov 2006
CONTRACT DE COMISION

CONTRACT DE COMISION PENTRU INTERMEDIERE A LOCATIUNII DE IMOBILE I. PARTILE CONTRACTANTE 1. SC ____________________________ cu sediul in _____________________, str. ____________, nr. ______, inscrisa la Registrul Comertului sub nr. ________________, CUI _____________________, reprezentata prin __________________________,, in calitate de COMISIONAR 2. SC ____________________________ cu sediul in _____________________, str. ____________, nr. ______, inscrisa la Registrul Comertului sub...
9 Nov 2006
CONTRACT DE INCHIRIERE

CONTRACT DE INCHIRIERE ziua ____, luna ___, anul _______ I. PARTILE CONTRACTANTE ______________________ domiciliat in _______________, str. ________________, nr. ____, bl. ____, ap. ____, identificat cu ____, seria ____, nr. _______________, CNP _______________________, in calitate de LOCATOR si ______________________ domiciliat in _______________, str. ________________, nr. ____, bl. ____, ap. ____, identificat cu ____, seria ____, nr. _______________, CNP ______________...
9 Nov 2006
CONTRACT DE IPOTECA

Incheiat astăzi ………………… la ……………………………… I. PĂRTILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………….., domiciliat in ………………………………………… (localitatea) str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….…...., scara ….…., etaj ……, apartament ...…… judet/sector ………………, născut la data de …………………………………………………...
9 Nov 2006
ANTECONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Intervenit astăzi ........ între: 1. ...................- cetăţean român, sex ...., născut la data de .......... în localitatea ........., fiul lui ....... şi al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Secţia ... Poliţie la data de ....., având cod numeric personal......, în calitate de vanzator şi 2. ...................- cetăţean român, sex ....,...
9 Nov 2006
CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPARARE

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPARARE Între subsemnaţii _______________, domiciliat în _______________, judeţul _______________, str. __________, nr. ____, etajul _____ apart. _____ ca vânzător pe de o parte, si _______________, domiciliat în _______________, judeţul _______________, str. _____, nr. ____, etajul ____, apart. ____, nr. ____ , in calitate de cumpărător, pe de alta parte, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare în următoarele...
9 Nov 2006

^Up

 

 Implante mamare    |    Real Estates    |    Advertising    |    Contact    |    For webmasters
Online visitors : 22
Online companies : 0

Gazduire Web by Claus