Anunturi imobiliare pe agentii, oferte imobiliare private, vanzari, inchirieri, case, terenuri, spatii comerciale

           
  RO | EN | FR | DE | IT | ES Login  
  Home    |    About Romania    |    Contact  
 

 

Real estate advertisement
Agency offers (243960)
Privates offers (239759)
Real estate agencies (4726)
Oferta RO-IMOBILE
PUBLICITATE
Pachet GOLD
Pachet BUSINESS
Pachet START
Login

                 ID
   Password

Useful Links
FINANCING (27)
INSURANCES (37)
REAL ESTATE ADVISERS (127)
CONSTRUCTIONS (106)
ARRANGEMENTS (62)
ARHITECTURE (47)
LAWYERS (132)
NOTARY OFFICES (170)
Recomended Links
CUGETLIBER.RO
ORADEA.NET
Anunturi AZ
Useful Informations
REAL ESTATE NEWS
REAL ESTATE DICTIONARY
Different tips of contracts
REAL ESTATE LEGISLATION
Taxes and levies for proprieties
Calculator for notaries taxes
Rate of exchange
1 USD = 3.9394 RON
1 EUR = 4.6387 RON

EXCHANGE CONVERTOR

 

Real Estate Dictionary
Pagina : 1 2 3 >>

ACTE NECESARE UNEI TRANZACTII IMOBILIARE

- actul de dobandire a imobilului; - extrasul de carte funciara eliberat de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla imobilul; - certificat fiscal eliberat de primarie; - actele de identitate(buletin,pasaport, permis de conducere) - certificat de casatorie; Actul de dobandire a imobilului poate fi: - contract de vanzare-cumparare(incheiat fie intre vanzator si cumparator, fie intre una dintre fostele intreprinderi URBANA, RAIFL, CONSTRUCT ARDEALUL si un cumparator persoana f...
9 Dec 2006
AFINI

persoane intre care exista legatura de afinitate. Sunt sotul si rudele celuilalt sot. Nu sunt nici sotii intre ei si nici rudele unuia dintre soti cu rudele celuilalt sot. (Afinitate-termen ce desemneaza legatura juridica, derivata din casatorie, in ce priveste raporturile dintre oricare dintre soti si rudele celuilalt sot.) Sursa: http://www.prest-serv.ro/dictionar_juridic.php?id=dictionar...
9 Nov 2006
ANTECONTRACT

conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent. Este deci un acord de vointa prealabil perfectarii altui contract, acord ce are ca obiect asumarea obligatiei de a face, adica de a perfecta ulterior contractul promis, in conditiile convenite prin respectivul acord prealabil. Sursa: http://www.prest-serv.ro/dictionar_juridic.php?id=dictionar...
9 Nov 2006
CADASTRU

sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor de proprietate. Sursa: http://www.prest-serv.ro/dictionar_juridic.php?id=dictionar...
9 Nov 2006
CAPACITATE DE FOLOSINTA (CAPACITATE SUBIECTIVALA) A PERSOANEI FIZICE

expresie ce desemneaza aptitudinea individului de a avea drepturi si obligatii. Prin acest concept se exprima calitatea omului de a fi subiect de drept sau. In alti termeni, aptitudinea sa de a fi titular de drepturi si obligatii. Sursa: http://www.prest-serv.ro/dictionar_juridic.php?id=dictionar...
9 Nov 2006
CAPACITATEA DE FOLOSINTA A PERSOANEI JURIDICE

aptitudinea generala si abstracta a persoanei juridice de a avea drepturi si obligatii care se circumscriu scopului avut in vedere la infiintarea ei. Este inalienabila. Sursa: http://www.prest-serv.ro/dictionar_juridic.php?id=dictionar...
9 Nov 2006
CARTE FUNCIARA

inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara in cadrul caruia evidenta se tine pe imobile si nu pe proprietari. C.F se intocmeste in mod distinct pentru fiecare imobil si cuprinde mentiuni despre toate actele translative sau constitutive de drepturi in privinta imobilului respectiv. Se intocmeste si se numeroteaza pe localitati. Sursa: http://www.prest-serv.ro/dictionar_juridic.php?id=dictionar...
9 Nov 2006
CLAUZA CONTRACTUALA

stipulatie inclusa de parti, in virtutea principiului libertatii conventiilor, in continutul contractului lor. Sursa: http://www.prest-serv.ro/dictionar_juridic.php?id=dictionar...
9 Nov 2006
COMUNITATE DE BUNURI

Conform art.30 C.Fam., bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri, adica se prezuma ca sunt bunuri comune.In cazul bunurilor comune regimul juridic al acestora difera dupa cum sunt bunuri mobile sau imbile.In cazul bunurilor mobile, oricare dintre soti poate efectua acte de instrainare sau de grevare cu drepturi reale a acestora fara a avea nevoie de consimtamantul expres al celuilat sot.In schimb, in cazul bunurilor imobile, actele de instrainare se pot in...
9 Dec 2006
CONCESIUNE

operatie juridica avand ca finalitate punerea in valoare a unor activitati economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome si terenuri proprietate de stat. Sursa: http://www.prest-serv.ro/dictionar_juridic.php?id=dictionar...
9 Nov 2006
CONTRACT DE COMISION

contract in temeiul caruia o persoana fizica sau juridica numita comisionar, se obliga fata de alta persoana (fizica sau juridica) numita comitent, sa incheie anumite acte juridica in nume propriu, dar in contul acesteia din urma, primind pentru serviciul respectiv o remuneratie numita comision, calculata procentual la valoarea operatiunii realizate. Sursa: http://www.prest-serv.ro/dictionar_juridic.php?id=dictionar...
9 Nov 2006
CONTRACT DE COMODAT

contract prin care o persoana numita comodant, remite, spre folosinta temporara, unei alte persoane numita comodatar, un lucru cu obligatia pentru acesta din urma de a-l restitui in natura, in individualitatea sa. Sursa: http://www.prest-serv.ro/dictionar_juridic.php?id=dictionar...
9 Nov 2006
CONTRACT DE DONATIE

contract solemn, unilateral si cu titlu gratuit prin care una din parti, numita donator, isi micsoreaza actual si revocabil, cu intentie liberala, patrimoniul sau cu un drept (real sau de creanta), marind corespunzator patrimoniul celeilalte parti, numita donatar, cu acelasi drept, fara a urmari sa primeasca ceva in schimb. Sursa: http://www.prest-serv.ro/dictionar_juridic.php?id=dictionar...
9 Nov 2006
CONTRACT DE INTRETINERE

contract in virtutea careia una din parti numita intretinut instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) celeilalte parti, numita intretinator, care se obliga in schimb, sa-i asigure intretinerea (adica toate cele necesare traiului), pe durata intregii sale vieti, si, la deces sa o inmormanteze dupa datina. Sursa: http://www.prest-serv.ro/dictionar_juridic.php?id=dictionar...
9 Nov 2006
CONTRACT DE LOCATIUNE

contractul in virtutea caruia o persoana numita locator se obliga sa asigure altei persoane numita locatar folosinta integrala sau partiala a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui pret corespunzator. Sursa: http://www.prest-serv.ro/dictionar_juridic.php?id=dictionar...
9 Nov 2006
CONTRACT DE MANDAT

contract in virtutea caruia o persoana numita mandatar se obliga sa faca ceva pe seama altei persoane, numita mandant, de la care a primit o imputernicire in acest scop. Sursa: http://www.prest-serv.ro/dictionar_juridic.php?id=dictionar...
9 Nov 2006
CONTRACT DE RENTA VIAGERA

contract prin efectul caruia o persoana numita credirentier, instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) catre o alta persoana numita debirentier, care se obliga, in schimb, sa efectueze in favoarea celei dintai o prestatie periodica in bani, numita renta viagera, pana la decesul acesteia. Sursa: http://www.prest-serv.ro/dictionar_juridic.php?id=dictionar...
9 Nov 2006
CONTRACT DE SCHIMB

contract prin care partile, numita copermutanti, dau fiecare celeilalte un lucru pentru altul. Sursa: http://www.prest-serv.ro/dictionar_juridic.php?id=dictionar...
9 Nov 2006
CONTRACT DE SUBLOCATIUNE

acord de vointe in temeiul caruia locatarul care a dobandit folosinta temporara a unui bun pe baza unui contract de locatiune subinchiriaza acel bun unui tert (sublocatar) care se obliga sa plateasca chirie. Sursa: http://www.prest-serv.ro/dictionar_juridic.php?id=dictionar...
9 Nov 2006
CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

contract prin care una din parti, numita vanzator, stramuta proprietateaunui bun al sau asupra celeilalte parti, numita cumparator, care se obliga a plati, in schimb, celui dintai (adica vanzatorului) o suma de bani convenita ca pret al bunului vandut. Sursa: http://www.prest-serv.ro/dictionar_juridic.php?id=dictionar...
9 Nov 2006

^Up

 

 Implante mamare    |    Real Estates    |    Advertising    |    Contact    |    For webmasters
Online visitors : 30
Online companies : 0

Gazduire Web by Claus