Anunturi imobiliare pe agentii, oferte imobiliare private, vanzari, inchirieri, case, terenuri, spatii comerciale

           
  RO | EN | FR | DE | IT | ES Login  
  Home    |    About Romania    |    Contact  
 

 

Real estate advertisement
Agency offers (243960)
Privates offers (239759)
Real estate agencies (4726)
Oferta RO-IMOBILE
PUBLICITATE
Pachet GOLD
Pachet BUSINESS
Pachet START
Login

                 ID
   Password

Useful Links
FINANCING (27)
INSURANCES (37)
REAL ESTATE ADVISERS (127)
CONSTRUCTIONS (106)
ARRANGEMENTS (62)
ARHITECTURE (47)
LAWYERS (132)
NOTARY OFFICES (170)
Recomended Links
CUGETLIBER.RO
ORADEA.NET
Anunturi AZ
Useful Informations
REAL ESTATE NEWS
REAL ESTATE DICTIONARY
Different tips of contracts
REAL ESTATE LEGISLATION
Taxes and levies for proprieties
Calculator for notaries taxes
Rate of exchange
1 USD = 3.9394 RON
1 EUR = 4.6387 RON

EXCHANGE CONVERTOR

 

REAL ESTATE LEGISLATION
Pagina : 1

LEGE NR. 145 DIN 1999 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII LOCUINTEI 114/1996
Art. I. - Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Articolul 5 se completeaza cu alineatele 3 si 4 cu urmatorul cuprins: "Sunt scutite de T.V.A., cu drept de deducere a acesteia, constructia de locuinte, consolidarea si reabilitarea locuintelor existente, realizate in conditiile alin. 1 si 2 din ...
6 Nov 2006
LEGEA NR. 1 DIN 2000 PENTRU RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AGRICOLE SI CELOR FORESTIERE, SOLICITATE POTRIVIT PREVEDERILOR LEGII FONDULUI FUNCIAR NR. 18/1991 SI ALE LEGII NR. 169/1997
CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - Persoanelor fizice si persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si pentru terenurile forestiere, conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificata si completata prin Legea nr. 169/1997 si republicata*), li se stabileste dreptul de proprietate în conditiile prevazute de prezenta lege. __________ *) Legea nr. 18/1991 a fost republicata în Monitorul Of...
6 Nov 2006
DECIZIE NR. 333 DIN 2002 (EXCEPTIA DE NECONSTITUTIONALITATE A PREVEDERILOR ART. 13-32 DIN O.G. 3/2000 PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII AGENTILOR IMOBILIARI)
Emitent: Curtea Constitutionala Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 si 32 din O.G. 3/2000 privind organizarea activitatii agentilor imobiliari, exceptie ridicata de Asociatia Romana a Agentiilor Imobiliare in Dosarul 3.415/2001 al Judecatoriei Sectorului 1 - municipiul Bucuresti. La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita. Reprezentantul Ministerului Public solicita admiterea excep...
6 Nov 2006
LEGEA NR. 114 DIN 1996
CAPITOLUL 1 Dispozitii generale Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza aspectele sociale, economice, tehnice si juridice ale constructiei si folosintei locuintelor. Art. 2. - Termenii utilizati in cuprinsul prezentei legi au urmatorul inteles: a) Locuinta Constructie alcatuita din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii. b) Locuinta convenabila Locuinta care, prin gradul de satis...
6 Nov 2006
LEGEA NR. 190 DIN 1999 (CREDITUL IPOTECAR)
CAPITOLUL I Creditul ipotecar si garantarea lui Art. 1. - In conditiile prezentei legi, creditul ipotecar pentru investitii imobiliare desemneaza acel tip de credite acordate de institutii financiare autorizate, destinat sa finanteze construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locativa, industriala sau comerciala. Art. 2. - Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare se acorda pe o perioada de minimum 5 ani pentru persoanele juridice si de mi...
6 Nov 2006
LEGEA NR. 18 DIN 1991 (LEGEA FONDULUI FUNCIAR)
CAP. 1 Dispozitii generale ART. 1 Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia sint detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei. Art. 2. In functie de destinatie, terenurile sint: a) terenuri cu destinatie agricola si anume: terenuri agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, finetele, serele, solariile, rasadnitele si altele as...
6 Nov 2006
LEGEA NR. 112 DIN 1995 (LEGE PENTRU REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE A UNOR IMOBILE CU DESTINATIA DE LOCUINTE, TRECUTE IN PROPRIETATEA STATULUI)
Art. 1. Fostii proprietari persoane fizice ai imobilelor cu destinatia de locuinte, trecute ca atare in proprietatea statului sau a altor persoane juridice, dupa 6 martie 1945, cu titlu, si care se aflau in posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, beneficiaza de masurile reparatorii prevazute din prezenta lege. De prevederile alin. 1 beneficiaza si mostenitorii fostilor proprietari, potrivit legii. Art. 2. Persoanele prevazute la art. 1 beneficiaza de rest...
6 Nov 2006
LEGEA NR. 10 DIN 2000 (PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL UNOR IMOBILE PRELUATE îN MOD ABUZIV îN PERIOADA 6 MARTIE 1945 - 22 DECEMBRIE 1989)
CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si nerestituite se restituie, de regula în natura, în conditiile prezentei legi. (2) În cazurile în care restituirea în natura nu este posibila se vor stabili masuri reparatorii prin echivalent. Masuril...
6 Nov 2006
LEGEA NR. 85 (VANZAREA LOCUINTELOR)
Art. 1. Locuintele construite din fondurile statului pot fi cumparate de titularii contractelor de inchiriere, cu plata integrala sau in rate a pretului, in conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 privind vinzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie si ale prezentei legi. Sint exceptate de la prevederile alin. 1 locuintele ale caror suprafete depasesc normele maxime prevazute in actele normative in baza carora s-au executat locuinte din fondurile statului si locuintele ...
6 Nov 2006
LEGE NR. 550 DIN 14 OCTOMBRIE 2002 (PRIVIND VâNZAREA SPATIILOR COMERCIALE PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SI A CELOR DE PRESTARI DE SERVICII, AFLATE îN ADMINISTRAREA CONSILIILOR JUDETENE SAU A CONSILIILOR LOCALE, PRECUM SI A CELOR AFLATE îN PATRIMONIUL REGIILOR AUTONOME DE INTERES LOCAL)
EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 803 din 5 noiembrie 2002 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAP. 1 Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi a celor de prestări de servicii, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi...
6 Nov 2006
ORDONANTA REP. NR. 36 DIN 01/30/2002 ( REPUBLICATA IN TEMEIUL ART. II DIN LEGEA 522/2002 PENTRU APROBAREA O.G. 36/2002 PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, DANDU-SE TEXTELOR O NOUA NUMEROTARE. O.G. 36/2002 A FOST PUBLICATA IN M.OF. 92 DIN 2 FEBRUARIE 2002, RECTIFICATA IN M.OF. 145 DIN 26 FEBRUARIE 2002, SI A FOST APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA 522/2002, PUBLICATA IN M.OF. 602 DIN 14 AUGUST 2002)
O.G. 36/2002 a fost publicata in M.Of. 92 din 2 februarie 2002, rectificata in M.Of. 145 din 26 februarie 2002, si a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea 522/2002, publicata in M.Of. 602 din 14 august 2002. CAPITOLUL I - Dispozitii generale Art. 1. (1) Impozitele si taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale si sunt reglementate prin prezenta ordonanta. (2) Informatiile referitoare la impozitele si taxele locale sun...
6 Nov 2006

^Up

 

 Implante mamare    |    Real Estates    |    Advertising    |    Contact    |    For webmasters
Online visitors : 24
Online companies : 0

Gazduire Web by Claus